Toiminnallisuutta, liikettä ja iloa vertaisryhmiin!

Kaikki innostuvat eri asioista. Monet kuitenkin kokevat, että toiminnallisuus virkistää mieltä ja aktivoi kehoa. Mahdollisuus päästä itse puhumaan ja tekemään sitouttavat ryhmän toimintaan erityisen hyvin.

 

Ryhmäläisten aktiivinen rooli on keskiössä Kepeli – Kotoutumista kehollisin ja pelillisin menetelmin -hankkeessa. Seuraavat Kepelin materiaalit soveltuvat hyvin virikkeeksi myös vertaisryhmien ohjaajille:

 

  • yli 100 toiminnallisen harjoitteen paketti, joita on kehitetty esimerkiksi ryhmäytymisen, suomen kielen oppimisen, itsetuntemuksen lisäämisen ja yhteiskuntaan tutustumisen tueksi; niistä erityisen suosituksi ovat osoittautuneet keskustelua herättävät Tupla-peli ja Hyvinvointitupla-peli
  • Onnistu ohjaajana -opas, joka esittelee joitakin Kepelin oivalluksia monikulttuuristen ryhmien toiminnallisesta ohjauksesta sekä tarjoaa ohjaajille ajattelun ja työskentelyn välineitä
  • Helppoo ku heinänteko -opas, jossa kuvataan innostavasti esimerkkien kera, miten maahanmuuttaja-aikuisten ryhmissä voi opettaa kieltä toiminnallisesti
  • virtuaalinen Kepeli-kassi, joka kokoaa mm. harjoitekuvauksia, pelilautoja ja -kortteja sekä ohjeet oman tarvikekassin kokoamiseen
  • videotutoriaalit, joissa esitellään esimerkinomaisesti joitakin Kepeli-harjoitteita

 

Kaikki voivat oppia hyödyntämään toiminnallisutta omassa ohjaamisessaan. Innostavia ohjaushetkiä toiminnallisuuden, kehollisuuden, tarinoiden, draaman ja liikkumisen äärellä!

Suomen Pakolaisavulla on pöytäversiot Tupla- ja Hyvinvointitupla-peleistä. Voit pyytää pelin lainaan vertaisryhmään. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Hanna Rantalaan
hanna.rantala[at]pakolaisapu.fi.

 

Kepeli – Kotoutumista kehollisin ja pelillisin menetelmin -hanke toteutettiin Amifin rahoituksella vuosina 2016-18. Sitä koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja pääasiallisia yhteistyökumppeita olivat Kisakeskus, Pro-tukipiste ja African Care.