Veto-verkosto

VETO-VERKOSTO

Verkostoidu ja opi uutta vertaistoiminnan kentällä

VeTo on kotoutumista edistävän vertaistoiminnan valtakunnallinen yhteistyöverkosto. VeTon jäsenenä pääset vaihtamaan ajatuksia toisten ammattilaisten kanssa ja oppimaan uudenlaisista vertaistoiminnan menetelmistä. Verkoston viestintäkanavat tuovat toiminnallesi näkyvyyttä ja lisäävät tuntemustasi suomalaisesta vertaistoiminnasta.

 

VeTo-tapaamiset

Säännöllisissä tapaamisissa pääset syventymään erilaisiin vertaistoiminnan haasteisiin ja tutustumaan uusiin näkökulmiin ja menetelmiin.

Ilmoittaudu VeTo-tapaamisiin

 

VeTo-jäsenyys

Haluatko verkostoitua vertaistoiminnan asiantuntijoiden kanssa ja tietää, mitä vertaistoiminnan kentällä tapahtuu?

Hae VeTon jäseneksi

 

Tutustu VeTon jäseniin

VeToon kuuluu noin 90 eri sektoreilla toimivaa organisaatiota, jotka järjestävät, koordinoivat ja kehittävät vertaistoimintaa.

VeTon jäsenet

Veto-verkoston etuja

Asiantuntijuus & Ajankohtaisuus

VeTo-verkoston jäsenenä verkostoidut noin 90 jäsenorganisaation kanssa ja seuraat vertaistoimintakentän kehitystä.

Vertaistuki

Säännölliset tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden yhteistyöhön ja -kehittämiseen. Tapaamisiin osallistumalla saat myös itse vertaistukea.

Viestintä

Pääset mukaan VeTo:n sähköpostituslistalle ja saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen. VeTo:n viestintäkanavilla voit tiedottaa myös oman organisaatiosi vertaistoiminnasta.

Vaikuttaminen

Saat jäsenyydestä irti sitä enemmän, mitä aktiivisempi itse olet. Osallistumalla mm. VeTo-tapaamisiin ja tapahtumien järjestämiseen pääset vaikuttamaan suoraan siihen, mitä teemoja käsitellään ja miten.

Jäsenyys

Miten jäsenyys toimii?

VeTo toimii horisontaalisesti ja sen tapahtumat järjestetään jäsenten tarpeista lähtien. VeTon jäsenenä voit osallistua säännöllisiin verkostotapaamisiin sekä järjestää erilaista yhteistoimintaa ja -kehittämistä. Voit myös hyödyntää VeTon viestintäkanavia vertaistoimintaan liittyvään tiedottamiseen.

Mitkä ovat VeTo-verkoston tavoitteet?

VeTo-verkosto kehittää kotoutumista edistävää vertaistoimintaa ja lisää eri sektoreilla toimivien organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Mitä jäsenyys maksaa?

Liittyminen ja verkostossa toimiminen on sinulle maksutonta. VeTo-tapaamisia emännöivä taho kustantaa sen kerran aamiaisen. Verkostoa koordinoi Suomen Pakolaisapu Veikkauksen tuella.

Miten toimit työntekijän vaihtuessa?

Työntekijän vaihtuessa organisaatiosi on vastuussa VeTo-verkoston edustajan yhteystietojen päivittämisestä Suomen Pakolaisavulle.

VeTo-Verkostosta eroaminen

Jos organisaatiosi kokee, että se ei enää hyödy VeTo-verkoston jäsenyydestä, organisaatio voi ilmoittaa eroavansa. Eroamiseen riittää organisaation edustajan ilmoitus.

Verkostosta erottaminen

Verkostoa koordinoiva taho voi erottaa jäsenorganisaation tai sen edustajan verkostosta jos organisaatio tai sen edustaja

  • ei ole koordinoivan tahon tavoitettavissa toistuvista yrityksistä huolimatta
  • ei täytä verkoston jäsenyyskriteerejä
  • toimii tavalla, joka on selvästi kotoutumista estävää.

Lisätietoja:

Heli Tikkanen
Vertaistoiminnan suunnittelija
044 768 9346
heli.tikkanen[at]pakolaisapu.fi