Vertaistoiminnan ohjaus

Ohjaajan päätehtävä on tukea osallistujia tavoitteeseen pääsemisessä. Keskeistä on myös saada osallistujat keskustelujen avulla kokemaan toisensa vertaisikseen, jotta vertaisuuden voimasta saadaan kaikki hyöty irti. Hyvä ohjaaja vapauttaa osallistujien voimia keskusteluun ja vuorovaikutteiseen tukeen.

Vertaistoiminnan ohjaamiseen liittyy aina vahvasti myös valmistautuminen. Ohjaaja ei voi koskaan mennä ryhmätapaamiseen ilman jonkinlaista suunnittelua. Valmistautumiseen kuuluvat muun muassa tapaamisen aiheeseen liittyvän luotettavan tiedon etsiminen sekä omien kokemuksien ja sopivien avointen kysymysten valmistelu.

Lue lisää Pakolaisavun oppaasta

Alla olevien laatikoiden kautta löydät tarkempaa tietoa muutamasta ohjaajan tehtävän tärkeästä osa-alueesta.