VERTAISOHJAAJAKOULUTUS

Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia kotoutumista tukevan vertaisryhmän ohjaajana. Järjestämme vertaisohjaajakoulutukset Veikkauksen tuella, ja ne ovat osallistujalle maksuttomia. Koulutukset järjestetään Helsingissä tai etänä sekä tarpeen mukaan muissa suuremmissa kaupungeissa.

Vertaisohjaajakoulutuksien ajankohdat 2024

Koulutuksen sisällöt

Koulutuksen sisällöt on kehitetty yhteistyössä VeTo-verkoston jäsenorganisaatioiden kanssa. Kehitämme koulutussisältöjä jatkuvasti.

Koulutuksen pääsisällöt ovat:

 • Vertaistuki, vertaisryhmätoiminta ja kotoutuminen
 • Kotoutumista tukevan vertaisryhmätoiminnan vaikutukset
 • Vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaidot
 • Ryhmädynamiikka
 • Vertaisohjaajan rooli ja vastuu
 • Vertaisryhmän suunnittelu ja arviointi
 • Vertaisohjaajan koulutus- ja tukipalvelupolku

Koulutuksen osaamistavoitteet

Vertaisohjaajakoulutus tukee osallistujan kehittymistä kotoutumisen tukijana ja ryhmänohjaajana. Koulutuksen jälkeen osaat:

 • selittää, miten vertaistuki edistää kotoutumista.
 • käyttää koulutuksessa käsiteltyjä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja.
 • analysoida vertaisohjaajan roolia ja siihen liittyviä haasteita.
 • suunnitella, ohjata ja arvioida vertaistukiryhmää.

Koulutuksen kesto ja rakenne

Koulutus kestää yhteensä noin 20 tuntia.
Koulutus koostuu yleensä kahdesta koulutuspäivästä
ja erillisestä suunnittelutapaamisesta.
Etäkoulutuksissa kokeilemme erilaisia koulutusaikatauluja. 

Koulutus rakentuu kolmesta osasta:

1. Lähiopetus (11 tuntia)

 • Aktivoiva luento
 • Toiminnalliset harjoitukset

2. Ohjausnäyte ja vertaisarviointi (3 + 2 tuntia)

 • Itsenäinen työskentely
 • Ohjausnäyte
 • Vertaisarviointi

3. Vertaisryhmän suunnittelutapaaminen (1 + 3 tuntia)

 • Itsenäinen työskentely ja yksilöohjaus
 • Todistuksen saaminen

Kuka voi osallistua koulutukseen?

Vertaisohjaajan tehtävä on vastuullinen,
ja siksi Pakolaisapu haastattelee kaikki koulutukseen hakevat.
Haastattelussa sinun tulee osoittaa seuraavia ominaisuuksia:

Motivaatio

Haluat kehittää ohjaajan taitojasi ja tukea toisia.

Soveltuvuus

Oma elämäsi on tasapainossa. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, ja kohtelet ihmisiä yhdenvertaisesti.

Kielitaito

Osaat koulutuksessa käytettävää kieltä, jotta pystyt  osallistumaan siihen täysipainoisesti.

Suunnitelma

Tukenasi on tai haluat löytää organisaation, joka auttaa vertaisryhmän perustamisessa ja suunnittelussa.

Koulutukseen valittavien henkilöiden tulee täyttää vertaisohjaajan kriteerit. Vertaisohjaajan kriteerit pdf-tiedosto

The Criteria of a Peer Supporter in English as a pdf-file

Jokainen vertaisohjaaja sitoutuu lisäksi noudattamaan
Pakolaisavun ja VeTo-verkoston yhteistyössä laatimia eettisiä ohjeita.
Vertaisohjaajan eettiset ohjeet pdf-tiedosto

The Ethical Guidelines of a Peer Supporter in English as a pdf-file

Kun olet käynyt koulutuksen,
sinusta tulee Suomen Pakolaisavun sertifioima vertaisohjaaja
ja teet oman vertaisohjaajaprofiilin vertaistoimijapankkiin.
Todistus on voimassa neljä vuotta.

ELOKUUN ENGLANNINKIELISEN KOULUTUKSEN HAKU ALKAA KESÄKUUSSA