VERTAISOHJAAJAKOULUTUS

Vertaisohjaajakoulutus antaa sinulle valmiudet toimia kotoutumista tukevan vertaisryhmän ohjaajana. Koulutukset järjestetään Helsingissä sekä tarpeen mukaan muissa suuremmissa kaupungeissa. Jos asut muualla Suomessa, voit hakea Pakolaisavulta tukea matkakustannuksiin.

Vertaisohjaajakoulutus tukee kehittymistäsi kotoutumisen tukijana ja ryhmänohjaajana.
Koulutuksen aikana tutustut mm. seuraaviin aiheisiin: kotoutuminen, vuorovaikutus- ja ohjaustaidot sekä vertaisohjaajan rooli.

Koulutuksen jälkeen osaat:

  • selittää, miten vertaistuki edistää kotoutumista.
  • käyttää koulutuksessa opetettuja vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja.
  • analysoida vertaisohjaajan roolia ja siihen liittyviä haasteita.
  • suunnitella, ohjata ja arvioida vertaistukiryhmää.

Koulutuksen kesto ja rakenne

Koulutus kestää 20 tuntia. Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää ja kahdenkeskinen suunnittelutapaaminen. Tapaaminen järjestetään noin kaksi viikkoa koulutuspäivien jälkeen. Koulutukseen kuuluu myös itsenäistä opiskelua.

Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajakoulutukset järjestetään Veikkauksen tuella, ja ne ovat osallistujalle maksuttomia.

Kuka voi osallistua koulutukseen?

Vertaisohjaajan tehtävä on vastuullinen, ja siitä johtuen Pakolaisapu haastattelee kaikki koulutukseen hakevat. Haastattelussa sinun tulee osoittaa seuraavia ominaisuuksia:

Motivaatio

Haluat kehittää ohjaajan taitojasi ja tukea toisia.

Soveltuvuus

Oma elämäsi on tasapainossa. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kohtelet ihmisiä yhdenvertaisesti.

Kielitaito

Osaat koulutuksessa käytettävää kieltä, jotta pystyt  osallistumaan siihen täysipainoisesti.

Suunnitelma

Tukenasi on organisaatio, joka auttaa vertaisryhmän perustamisessa ja suunnittelussa.

Koulutukseen valittavien henkilöiden tulee täyttää vertaisohjaajan kriteerit.

Jokainen vertaisohjaaja sitoutuu lisäksi noudattamaan Pakolaisavun ja VeTo-verkoston yhteistyössä laatimia eettisiä ohjeita.

Kun olet käynyt koulutuksen, sinusta tulee Suomen Pakolaisavun sertifioima vertaisohjaaja. Todistus on voimassa neljä vuotta.

Ohjausnäyte

Vertaisohjaajakoulutukseen kuuluu ohjausnäytteen antaminen. Ohjausnäytteen tarkoitus on tukea
vertaisohjaajan kehittymistä vertaisryhmän ohjaajana. Ohjausnäyte antaa vertaisohjaajalle mahdollisuuden harjoitella ryhmän ohjaamista turvallisessa ympäristössä ja antaa varmuutta vertaisryhmäsisältöjen käsittelyyn.

Ohjausnäytteessä arvioidaan vertaisohjaajan kykyä

1) ohjata keskustelua aiheen ja tavoitteen mukaisesti
2) saada ryhmäläiset keskustelemaan aiheesta ja siihen liittyvistä kokemuksistaan
3) jakaa tietoa tiivistetysti ja ymmärrettävässä muodossa ryhmäläisille.