VERTAISOHJAAJAKOULUTUS

Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia kotoutumista tukevan vertaisryhmän ohjaajana. Vertaisohjaajakoulutukset järjestetään Veikkauksen tuella, ja ne ovat osallistujalle maksuttomia. Koulutukset järjestetään Helsingissä sekä tarpeen mukaan muissa suuremmissa kaupungeissa. Jos asut muualla Suomessa, voit hakea Pakolaisavulta tukea matkakustannuksiin.

Koulutuksen sisällöt

Koulutuksen sisällöt on kehitetty yhteistyössä VeTo-verkoston jäsenorganisaatioiden kanssa. Kehitämme koulutussisältöjä jatkuvasti.

Koulutuksen pääsisällöt ovat:

 • Vertaistuki, vertaisryhmätoiminta ja kotoutuminen
 • Kotoutumista tukevan vertaisryhmätoiminnan vaikutukset
 • Vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaidot
 • Ryhmädynamiikka
 • Vertaisohjaajan rooli ja vastuu
 • Vertaisryhmän suunnittelu ja arviointi
 • Vertaisohjaajan koulutus- ja tukipalvelupolku

Koulutuksen osaamistavoitteet

Vertaisohjaajakoulutus tukee osallistujan kehittymistä kotoutumisen tukijana ja ryhmänohjaajana. Koulutuksen jälkeen osaat:

 • selittää, miten vertaistuki edistää kotoutumista.
 • käyttää koulutuksessa opetettuja vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja.
 • analysoida vertaisohjaajan roolia ja siihen liittyviä haasteita.
 • suunnitella, ohjata ja arvioida vertaistukiryhmää.

Koulutuksen kesto ja rakenne

Koulutus kestää yhteensä noin 20 tuntia.
Koulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä ja erillisestä suunnittelutapaamisesta.
Yleensä koulutuspäivät alkavat klo 9.30 ja päättyvät klo 17.00. 

Koulutus rakentuu kolmesta osasta:

1. Lähiopetus (11 tuntia)

 • Aktivoiva luento
 • Toiminnalliset harjoitukset

2. Ohjausnäyte ja vertaisarviointi (3 + 2 tuntia)

 • Itsenäinen työskentely
 • Ohjausnäyte
 • Vertaisarviointi

3. Vertaisryhmän suunnittelutapaaminen (1 + 3 tuntia)

 • Itsenäinen työskentely ja yksilöohjaus
 • Todistuksen saaminen

Kuka voi osallistua koulutukseen?

Vertaisohjaajan tehtävä on vastuullinen,
ja siitä johtuen Pakolaisapu haastattelee kaikki koulutukseen hakevat.
Haastattelussa sinun tulee osoittaa seuraavia ominaisuuksia:

Motivaatio

Haluat kehittää ohjaajan taitojasi ja tukea toisia.

Soveltuvuus

Oma elämäsi on tasapainossa. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, ja kohtelet ihmisiä yhdenvertaisesti.

Kielitaito

Osaat koulutuksessa käytettävää kieltä, jotta pystyt  osallistumaan siihen täysipainoisesti.

Suunnitelma

Tukenasi on organisaatio, joka auttaa vertaisryhmän perustamisessa ja suunnittelussa.

Koulutukseen valittavien henkilöiden tulee täyttää vertaisohjaajan kriteerit. Vertaisohjaajan kriteerit pdf-tiedosto

The Criteria of a Peer Supporter in English as a pdf-file

Jokainen vertaisohjaaja sitoutuu lisäksi noudattamaan
Pakolaisavun ja VeTo-verkoston yhteistyössä laatimia eettisiä ohjeita.
Vertaisohjaajan eettiset ohjeet pdf-tiedosto

The ethical guidelines of a peer supporter in English as a pdf-file

Kun olet käynyt koulutuksen,
sinusta tulee Suomen Pakolaisavun sertifioima vertaisohjaaja.
Todistus on voimassa neljä vuotta.

Vertaisohjaajakoulutuksen ajankohdat 2020