Miten liityn VeTo-verkoston jäseneksi?

Miten liityn VeTo:n jäseneksi?

VeTo-verkoston jäsenenä verkostoidut
vertaistoiminnan asiantuntijoiden kanssa ja
pääset seuraamaan vertaistoiminnan kentän ajankohtaisia aiheita.

Voit hakea VeTo-verkoston jäseneksi,
mikäli organisaatiosi täyttää seuraavat kriteerit:

Asiantuntijuus & toimijuus

Järjestätte maahan muuttaneiden vertaistoimintaa tai haluatte vahvistaa maahan muuttaneiden vertaistoimintaan liittyvää asiantuntijuutta.

Yhteistyökyky & kehittäminen

Olette avoimia yhteistyölle, ideoiden ja toimintatapojen jakamiselle sekä kykeneväisiä yhdenvertaiseen toimintakulttuuriin.

Uskonnollinen & poliittinen sitoutumattomuus

Vertaistoimintaan osallistuvia henkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Hyvä hallinto

Organisaatiosi on sitoutunut hyvän hallinnon periaatteisiin ja toimintanne on lakiperustaista.