Hyvinvointi ja vertaisohjaajien kahvit

Hyvinvointi ja vertaisohjaajien kahvit

Hyvinvointisi on tärkeää!

Parhaimmillaan vertaisohjaajana toimiminen lisää hyvinvointiasi ja koet sen voimaannuttavaksi. Saatat tuntea iloa toisten onnistumisista ja edistymisestä. Ohjaaminen avaa myös ikkunoita erilaisiin elämänkokemuksiin.

Aika ajoin kohtaat kuitenkin myös vaikeita asioita ja tilanteita. Jokaiselle ohjaajalle tulee jossain vaiheessa uraansa vastaan henkilöitä, joille ohjaajan tuki ei riitä. Saatat kokea riittämättömyyttä, turhautumista ja pahimmillaan et halua osallistua toimintaan.

Hamdi on ohjannut erilaisia vertaisryhmiä noin kymmenen vuoden ajan. Oman hyvinvoinnin tärkeys oli yksi vaikeimmista asioista oppia.   

Vertaisohjaajien kahvit

Vertaisohjaajien kahvit ovat vertaisohjaajille tarkoitettuja teemallisia keskustelu- ja virkistäytymistilaisuuksia.

Vertaisohjaajien kahveja järjestetään pääkaupunkiseudulla neljä kertaa vuodessa yhteistyössä VeTo-verkoston jäsenten ja vertaisohjaajien kanssa. Voit osallistua kahveille ajoittain myös etänä. Kaikki Pakolaisavun kouluttamat ohjaajat saavat kutsun automaattisesti kaikille kahveille. Myös sellaiset ohjaajat, jotka eivät ole vielä käyneet Pakolaisavun vertaisohjaajakoulutusta, voivat ilmoittautua mukaan.