Hyvinvointi ja vertaisohjaajien kahvit

Hyvinvointi ja vertaisohjaajien kahvit

Hyvinvointisi on tärkeää!

Parhaimmillaan vertaisohjaajana toimiminen
lisää hyvinvointiasi ja koet sen voimaannuttavaksi.
Saatat tuntea iloa toisten onnistumisista ja edistymisestä.
Ohjaaminen avaa myös ikkunoita erilaisiin elämänkokemuksiin.

Joskus kohtaat kuitenkin myös vaikeita asioita ja tilanteita.
Jokaiselle ohjaajalle tulee joskus vastaan henkilöitä,
joille ohjaajan tuki ei riitä.
Saatat kokea riittämättömyyttä, turhautumista ja
pahimmillaan et halua osallistua toimintaan.

Hamdi on ohjannut erilaisia vertaisryhmiä
noin kymmenen vuoden ajan.
Oman hyvinvoinnin tärkeys
oli yksi vaikeimmista asioista oppia.   

Vertaisohjaajien kahvit

Vertaisohjaajien kahvit ovat vertaisohjaajille tarkoitettuja
teemallisia keskustelu- ja virkistäytymistilaisuuksia.

Vertaisohjaajien kahveja järjestetään pääkaupunkiseudulla
neljä kertaa vuodessa yhteistyössä
VeTo-verkoston jäsenten ja vertaisohjaajien kanssa.
Voit osallistua kahveille usein myös etänä.

Kaikki Pakolaisavun kouluttamat ohjaajat
saavat kutsun automaattisesti kaikille kahveille.
Myös sellaiset ohjaajat,
jotka eivät ole vielä käyneet
Pakolaisavun vertaisohjaajakoulutusta,
voivat ilmoittautua mukaan.