Itsetuntemus ja unelmat

Varaa unelmaharjoitusta varten kaksi ryhmäkertaa.

Tapaamiskerralle mukaan:

☐ Post it -lappuja

☐ Tusseja ja kyniä

☐ Kartongit kaikille ryhmäläisille

 

Ohjeistus: 1. ryhmäkerta

Jokaisen on hyvä ottaa sellainen tila, että muut eivät näe hänen unelmiaan. Jokainen voi kertoa ja puhua omista unelmistaan, jos haluaa. Tämä on kuitenkin henkilökohtainen harjoitus, jossa ei ole pakko kertoa omia ajatuksiaan.

Jokainen kirjoittaa unelmiaan post-it -lapulle: yksi unelma/post-it. Unelmat saa kirjoittaa omalla äidinkielellä.

Jokaiselle annetaan A2-kokoinen kartonki, jolle kirjataan luokat:

 1. Perhe/sosiaalinen
 2. Taloudellinen
 3. Ammatillinen/opiskelu
 4. Henkilökohtainen
 5. Henkinen
 6. Terveys

Jokainen lajittelee omat unelmansa näihin luokkiin. Apua saa kysyä.

Ohjaajat kysyvät, tuliko jokaiseen luokkaan jotain? Haluavatko ryhmäläiset tehdä lisää unelmia? Unelmia saa olla kuinka paljon vain! On tärkeää, että elämä on tasapainossa ja siksi jokaisen otsikon alla pitää olla ainakin yksi unelma. Toiset voivat olla toki tärkeämpiä kuin toiset, mutta tasapainoa on hyvä olla.

Seuraavaksi osallistujat pisteyttävät unelmat seuraavien osa-alueiden mukaan:

Halu (kuinka paljon ryhmäläinen haluaa, että unelma toteutuu)

Kyky (onko ryhmäläisellä unelman saavuttamiseen vaadittavia kykyjä/taitoja)

Mahdollisuus (onko aikaa/rahaa tai muita resursseja toteuttaa unelma)

Jokaiselle unelmalle annetaan pisteet edellä mainituista osa-alueista asteikolla 1–10. Pisteitä annetaan yksi osa-alue kerrallaan ja odotetaan ennen seuraavaan osa-alueeseen siirtymistä, että kaikki ovat ehtineet pisteyttää edellisen osa-alueen. Lasketaan jokaisen unelman pisteet yhteen. Yhden unelman maksimipistemäärä on siis 30.

Kysy osallistujilta, tuliko yllätyksiä? Tuliko ristiriitoja halun, kyvyn ja mahdollisuuksien välillä? Saiko joku unelma omasta mielestä liian vähän pisteitä?

 

Unelmat on nyt laitettu tärkeys- ja realistisuusjärjestykseen. Nyt kartongilta otetaan pois niin monta unelmaa, että jäljelle jää vain 12. Jos on todella vaikeaa luopua jostakin unelmasta, voi miettiä miksi. Jos ehdottomasti haluaa pitää jonkin tietyn unelman mukana, voi pitää. Tämä harjoitus on ryhmäläisiä itseään varten, ei ohjaajia tai koulua varten.

Unelmien vähentäminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

 • Missä kahdessa luokassa ryhmäläisillä on eniten unelmia? He jättävät näihin kahteen luokkaan 3 eniten pisteitä saanutta unelmaa ja loput otetaan pois.
 • Missä kahdessa luokassa ryhmäläisillä on seuraavaksi eniten unelmia? He jättävät näihin luokkiin 2 eniten pisteitä saanutta unelmaa ja loput otetaan pois.
 • Missä kahdessa luokassa ryhmäläisillä on vähiten unelmia? He jättävät näihin luokkiin vain eniten pisteitä saaneen unelman ja loput otetaan pois.

 

Nyt jokaisella pitäisi olla 12 unelmaa, niin että jokaisessa luokassa on ainakin yksi unelma. Kartongit voi jättää tilaan, mikäli ne voidaan pitää piilossa. Muussa tapauksessa osallistujat vievät kartongit kotiinsa.

 

Ohjeistus: 2. ryhmäkerta

 

Ohjaajat kertovat, että unelmat on nyt kirjoitettu ylös, arvioitu ja valikoitu. Jotkut unelmat voivat tuntua kaukaisilta, ja niitä ei lähde helposti tavoittelemaan. Nyt on kuitenkin tärkeää alkaa miettiä, minkälaisia asioita pitää tehdä, jotta unelma toteutuu. Kannattaa miettiä ihan pieniäkin asioita.

On tärkeää miettiä, mitä voisi tehdä asian eteen heti tänään. Mitä voisi tehdä ensi viikolla? Aina on jotakin, jolla pääsee lähemmäs unelmaa. Joskus unelma voi vaihtua, kun alkaa tehdä asioita sen eteen. Se ei haittaa, sillä unelma on sitten itselle sopivampi ja tehdyt asiat vievät kuitenkin elämässä eteenpäin.

Vertaisohjaaja kertoo yhden oman unelmansa toteuttamisesta. Ohjaaja voi kertoa oman unelman, mutta tässä on esimerkki, jos ei halua kertoa omaa.

Unelmana on ammatti lähihoitajana. Unelmana on olla töissä lähihoitajana kolmen vuoden kuluttua. Askeleet kohti unelman toteutumista:

 1. Aluksi täytyy ottaa selvää, miten päästä opiskelemaan lähihoitajaksi. Miten kouluun pääsee? Millainen pääsykoe on?
 2. Millaista lähihoitajan työ on? Sopiiko se minulle? Lähihoitaja tarvitsee hyvää kuntoa ja taitavia käsiä. Hän osaa kuunnella asiakkaita ja keskustella heidän kanssaan. Hän osaa ratkaista myös yllättäviä ongelmia. Työ on usein vuorotyötä. Työssä tarvitaan matematiikan osaamista. Onko minulla näitä ominaisuuksia? Voinko kehittää niitä?
 3. Mitä minun pitää oppia pääsykokeen aiheista ennen sitä? Valmistaudun menemällä kansalaisopiston suomen kurssille ja etsin ilmaisia kursseja, joissa voin puhua suomea.
 4. Tutustun lähihoitajina työskenteleviin ihmisiin ja kyselen työstä. Menen työkokeiluun paikkaan, jossa työskentelee lähihoitajia.
 5. Otan aikaa opinnoille. Mietin miten perheeni reagoi siihen, että minä tulen käyttämään aikaa opintoihin kotonakin.
 6. Menen opintojen aikana harjoitteluun paikkoihin, joissa haluaisin olla töissä. Teen työni hyvin ja pyrin jäämään mieleen. Tarjoudun tekemään opintojen aikana töitä harjoittelupaikoissa, jos on heillä tarvetta lomasijaisiksi.
 7. Valmistun 2020.
 8. Etsin aktiivisesti töitä. Tapaan ihmisiä, joiden kanssa olen tehnyt työtä harjoitteluissa. Pääsen töihin!

Ohjaajat pyytävät ryhmäläisiä valitsemaan kuusi unelmaa, yksi jokaisesta luokasta. Jokaiselle unelmalle mietitään aikataulu: mihin mennessä unelma toteutuu? Valitaan realistinen, mutta tarpeeksi tiukka aikataulu.

Aikataulun jälkeen mietitään, mitä unelman toteuttaminen vaatii. Mitkä asiat tukevat unelman toteutumista? Mitkä hidastavat tai estävät? Minkälaisiin ihmisiin tutustuminen voisi tukea toteutumista? Minkälaiset kokemukset tukevat toteutumista?

Ryhmäläiset kirjoittavat unelman viereen konkreettisia asioita, joita aikovat tehdä. Jos jää aikaa, ryhmäläiset voivat käydä läpi kaikki 12 unelmaa (tai jatkaa kotona).

Kun kaikki ovat saaneet kirjattua vähintään kuusi unelmaa, aiheesta keskustellaan. Jokainen halukas voi kertoa yhden unelman, sen aikataulun ja mitä unelmaan pääseminen vaatii.