Arvioinnin ABC

Ennen arvioinnin aloittamista mieti, mitä, miten, milloin ja miksi arvioit.

Arviointia suoritetaan rahoittajaa ja taustaorganisaatiota varten. Kehittävä, itsereflektiivinen arviointi kuitenkin tukee myös toiminnan kehittämistä ja palvelee toiminnan osallistujien etuja. Toiminnan vaikutuksia selvittääksesi sinun tulee selvittää ainakin osallistujien lähtötaso, jonka pohjalta voit arvioida toiminnan aikaansaamia muutoksia.

Selvitä jo ennen toiminnan alkua, mitä rahoittaja odottaa sinulta; mitä mittareita sinun halutaan seuraavan ja minkälaisia tietoja osallistujista tarvitaan. Huolehdi siitä, että keräät tietoa koko toiminnan ajan. Yleisesti ottaen osallistujamäärä ja esimerkiksi osallistujien ikä, sukupuoli ja työ- ja/tai elämäntilanne ovat tietoja, joita sinun edellytetään keräävän.

Perustietojen lisäksi voit arvioida mm.

 1. Toiminnan muutosta
 • Alku- ja loppukartoituslomake
 • Havainnointi ryhmän aikana
 • Ryhmäläisten palautekysely ja itsearviointi
 1. Ryhmädynamiikan muutosta
 • Ryhmäläisten keskinäinen tuki ja luottamuksellisen ilmapiirin muodostuminen
 • Havainnointi ryhmän aikana
 • Ryhmäläisten itsearviointi
 1. Tavoitteiden saavuttamista
 • Havainnointi ryhmän aikana
 • Ohjaajaparin keskustelut
 • Ryhmäläisten palautteet
 1. Ohjaajien toimintaa ja kehittymistä
 • Ohjaajan itsearviointi
 • Säännölliset keskustelut ohjaajan ja taustatahon välillä
 • Ohjaajaparin keskinäiset keskustelut