Kamratstödsverksamheter främjar integration

Vertaistoimijat.fi erbjuder information, stöd och nätverk
för vägledare, organisationer och andra intresserade personer,
när det gäller kamratstödsverksamhet.

VÄGLEDARNA

Vägledarna stöder nyanlända personers integration och delaktighet genom att använda mångsidiga interaktionsfärdigheterna. Finlands Flyktinghjälp har utbildat hundratals vägledare runt om i Finland. Utbildningarna ordnas för tillfället på finska och engelska.

Läs Handbok för vägledare – kamratstödsgrupper och integration

Inledande och avslutande kartläggning

VETO-NÄTVERK

VeTo är ett landsomfattande samarbetsnätverk av organisationer som ordnar eller utvecklar integrationsfrämjande kamratstödsverksamhet. Som medlem får du information om trender inom kamratstödsverksamhet och får byta tankarna med nätverket, som omfattar över 100 organisationer. Språket i nätverkets möten är huvudsakligen finska.

Läs mera om VeTo-nätverk på finska och ansöka medlemskap

Medlemsorganisationerna

INFORMATION OCH STÖD

Saknar du stöd med planering, organisering eller värdering av kamratstödsverksamhet? Finlands Flyktinghjälp och VeTo-nätverk har utvecklat material och praktiska metoder för organisationer och vägledare. Det är även möjligt att be en anpassat konsultation för sin organisation från Finlands Flytktinghjälp. Konsultation är kostnadsfri and ges för till fället på finska, kurdiska eller arabiska.

Be en konsultation för din organisation på finska

Läs mera om våra stödtjänster på finska

Vad är kamratstödsverksamhet?

Kamratstödsverksamhet är lett diskussion eller aktivitet för personer eller grupper i samma livssituation. Verksamhet kan vara individuelt eller i en grupp och ansikte mot ansikte eller online. Kamratstödsverksamhet fungerar, när deltagarna upplever sig själva jämlike med varandra, verksamheten baserar på gemensamt behov och vägledaren är en lämplig och utbildad person. Titta på vår finskspråkiga video om integrationsfrämjande kamratstödsverksamhet.