Vertaisohjaajat

VERTAISOHJAAJAT

Haluatko edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja osallisuutta?

Suomen Pakolaisapu kouluttaa vertaisohjaajia
kotoutumista edistävään työhön.
Koulutetut vertaisohjaajat sitoutuvat
noudattamaan eettisiä ohjeita.

 

Vertaisohjaajakoulutus

Haluatko tukea Suomeen muuttaneiden kotoutumista ja osallisuutta?

Hae vertaisohjaajakoulutukseen

 

Jatkokoulutukset

Haluatko syventää ohjaustaitojasi tai lisätä tietojasi eri teemoista?

Ilmoittaudu jatkokoulutukseen

Vertaisohjaajan rooli

Vertaisohjaaja tukee maahanmuuttaneiden kotoutumista omaa kokemustaan hyödyntäen. Ohjaaja voi toimia ryhmänohjaajana tai antaa yksilötukea.

Vertaisohjaaja aktivoi ryhmäläisiä keskusteluun, jakaa omia kokemuksiaan, välittää ajantasaista tietoa ja kuuntelee aktiivisesti. Hyvä ohjaaja osaa luoda ryhmään turvallisen ilmapiirin, jossa osallistujat voivat keskustella avoimesti ja tukea toinen toisiaan.

Oleellista on tukea ryhmäläisiä tekemään asioita itse, jotta he eivät jää riippuvaisiksi ohjaajasta. Ohjaajan roolin vastuullisuuteen liittyy myös velvollisuus tuoda ryhmäläisiin liittyviä yhteiskunnallisia epäkohtia esiin.