2.2 Resurssien kartoitus

Resurssien kartoitus

Vertaistoiminta on kustannustehokas tapa edistää kotoutumista. On hyvä muistaa, että siihen kuitenkin liittyy erinäisiä kustannuksia ja se vaatii työajallista panostamista.

Mieti jo hyvissä ajoin, toteutetaanko toiminta vapaaehtoispohjaisena vai maksetaanko vertaisohjaajalle palkkio hänen panostuksestaan. Mihin päätöksenne perustuu? Huomaathan, että myös vapaaehtoisena toimiville vertaisohjaajille tulee budjetoida kustannuksia. Organisaation on tärkeää panostaa mm. vertaisohjaajien oppimisen tukemiseen, matkakuluihin, virkistykseen ja mahdolliseen työnohjaukseen.

Myös ryhmien kahvitarjoilut, retket ja mahdolliset tilavuokrat maksavat. Lisäksi jotkut asiantuntijavieraat voivat edellyttää palkkiota. Suunnittele ryhmäkautta jo silloin, kun laadit toimintabudjettia.

Hyvin suunniteltuun ja tarvelähtöiseen vertaistoimintaan voit saada avustusta mm. Veikkaukselta ja eri kunnilta. Voit tutustua eri rahoituskanaviin esimerkiksi Sosten sivuilla.

Välittömien rahallisten kustannusten lisäksi vertaistoiminta edellyttää myös työajan suunnittelua. Ohjaajat kaipaavat tukea ja ohjausta koko toimintakauden ajan erityisesti toiminnan suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa ja raportoinnissa. Huolehdi myös siitä, että heillä on käytettävissään henkilö, joka vastaa viime kädessä vertaistoiminnasta.

Myös asiantuntijavierailujen suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja resursseja. Asiantuntijavierailut täytyy sopia usein jo kuukausia etukäteen. Vierailijoita on usein myös hyvä valmistella ennen sovittua tapaamiskertaa: auta heitä kertomaan toiminnasta ryhmän tarpeiden mukaan. Esim. luku- ja kirjoitustaidottomien ryhmissä PowerPoint-esitys ei toimi. Sen sijaan palvelusta tulisi osata kertoa selkokielellä osallistujien kanssa keskustellen.