2.4 Toiminnan puitteiden järjestäminen

Toiminnan puitteiden järjestäminen

Toimintaan on helpointa orientoitua, kun vertaistoiminnan puitteet ovat selkeät. Ilmoita osallistujille heti alussa, miten monta tapaamiskertaa järjestetään ja milloin toiminta päättyy. Ilmoita myös, jos joku ryhmäkerta perutaan esim. syysloman, Eidin tai muun syyn vuoksi.

Tavallisesti ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan, 10-16 viikon ajan. Tiedustele kohderyhmältä mahdollisimman varhain, mikä on heille sopivin ajankohta.

Myös kokoontumistila on syytä valita huolella. Varmista, että paikka on hyvien liikenneyhteyksien varrella ja tarpeen mukaan esteetön. Jos voit hyödyntää esim. nuorisotalon tai palvelutalon tiloja, nämä voivat olla toiminnan jatkuvuuden kannalta hyviä valintoja. Parhaimmillaan ryhmät voivat integroitua osaksi muuta toimintaa.

On myös tärkeää, että itse kokoontumistila on kodikas ja mukava. Joissakin ryhmissä rukousaikojen noudattaminen voi olla tärkeää. Varmista tällöin, että osallistujien käytössä on rauhallinen tila.