2.6 Osallistujien löytäminen

Osallistujien löytäminen

Toiminnan suunnittelun aikana olet saattanut kontakteja kohderyhmään. Ihannetilanteessa sinulla on ryhmä jo valmiina.

Usein osallistujien löytäminen on kuitenkin haastavaa. Uusien ryhmien vakiintuminen voi kestää useamman viikon, joskus jopa kuukausia. Toiminnan alussa osallistujia on usein hyvä muistuttaa esimerkiksi tekstiviestillä.

Ryhmän kokoamisen kannalta olennaista on valita kohderyhmälle sopivat tiedotuskanavat. Hyödynnä useita eri viestintäkanavia mahdollisuuksien mukaan.

 

Mainos

Mieti, kuka suunnittelee mainoksen ja toteuttaa mahdollisen käännöksen. Missä mainosta jaetaan? Sosiaalinen media, sähköpostilistat ja tulostettavat julisteet voivat olla kaikki tärkeitä kanavia. Mainoksesta tulisi käydä ilmi toiminnan tarkoitus ja tavoite. Lisäksi siinä tulee näkyä selkeästi toiminnan aloituspäivä, ajankohta ja paikka. Myös jonkun henkilön yhteystiedot olisi hyvä näkyä. Mieti kuitenkin tarkasti, kenen yhteystietoja jaat! Älä koskaan laita ohjaajan henkilökohtaista numeroa yhteystiedoksi. Mikäli yhteyshenkilönä on vapaaehtoinen tai tuntityötä tekevä vertaisohjaaja, voit hankkia ohjaajalle työhön esim. prepaid-liittymän.

 

Tiedotus yhdistysten ja organisaatioiden kautta

Yhdistysten ja organisaatioiden kautta tehtävä viestintä on usein luonteva tapa aloittaa uutta toimintaa: organisaatiot ovat jo luoneet luottamukseen perustuvia suhteita, jolloin kynnys osallistua uuteen toimintaan madaltuu. Voit ottaa yhteyttä esim. paikallisiin maahanmuuttajajärjestöihin ja monikulttuurisuusyhdistyksiin, moskeijoihin ja seurakuntiin, erityisliikkeisiin ja viranomaispalveluihin. Vierailu mahdollisuuksien mukaan sopivien kohderyhmien luona kertomassa alkavasta toiminnasta. Näin kynnys osallistua toimintaan madaltuu.

 

Etsivä työ

Etsivä työ voi olla tehokas tapa tavoittaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevat kohderyhmät. Organisaatioiden ja työntekijöiden on kuitenkin tärkeää pohtia omia eettisiä periaatteitaan etsivää työtä toteuttaessaan. Erityisen tärkeää on ehdoton kunnioitus yksilöä ja hänen ihmisoikeuksiaan kohtaan. Mieti siis tarkasti, minkälaisia valtasuhteita luot etsivää työtä tehdessäsi. Mieti mm. miten välität tietoa vertaistoiminnasta, kuka etsivää työtä tekee ja minne toimintaa jalkautetaan.