Vertaisohjaajan täydennyskoulutus etänä 9., 11. ja 16.4.2019

09/04/2019 5:00 pm

Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajakoulutus uudistui syksyllä 2017. Uudistettu koulutus painottaa erityisesti kotoutumista tukevan vertaistoiminnan vaikutuksia, vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja sekä vertaisohjaajan roolin vastuullisuutta.

Vertaisohjaajan täydennyskoulutus on tarkoitettu niille ohjaajille, jotka ovat käyneet Suomen Pakolaisavun vertaisohjaajan peruskoulutuksen ennen syksyä 2017. Täydennyskoulutus antaa vertaisohjaajille mahdollisuuden täydentää osaamistaan ja saada ajankohtaista tietoa vertaisohjauksesta.

Aika:

 • ti 9.4. klo 17.00 – 19.15
 • to 11.4. klo 17.00 – 19.15
 • ti 16.4. klo 17.00 – 19.15

Kesto:

Koulutus kestää yhteensä noin 8 tuntia, joista 1 h 15 min on itsenäistä työskentelyä.

Tavoitteet ja sisältö:

Vertaisohjaajan täydennyskoulutuksen sisällöt on jaettu neljän osaamistavoitteen alle.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen vertaisohjaaja osaa:

 • selittää, miten vertaistuki edistää kotoutumista.
 • käyttää koulutuksessa opetettuja vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja.
 • analysoida vertaisohjaajan roolia ja siihen liittyviä haasteita.
 • suunnitella, ohjata ja arvioida vertaistukiryhmää.

 

Koulutuksen sisällöt:

 • vertaistuki, vertaisryhmätoiminta
 • vertaistuen muodot
 • kotoutuminen
 • ryhmädynamiikkaan positiivisesti vaikuttavat tekijät
 • vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
  • turvallisen ilmapiirin luominen
  • motivoiva keskustelu
  • osallisuuden ja omatoimisuuden tukeminen
  • ongelmanratkaisu- ja sovittelutaidot
 • vertaisohjaajan roolin vastuullisuus, eettiset ohjeet ja menettelysäännöt
 • vertaisryhmän suunnittelu ja toteutus
  • tarpeiden selvittäminen ja tavoitteen rakentaminen
  • arviointi
 • kotoutumista tukevan vertaistoiminnan kriittiset pisteet

Toteutus

Koulutus koostuu videoyhteydellä toteutettavasta kolmesta koulutusillasta ja ennakkotehtävästä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, eli koulutuksessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä kuten aktivoiva luento, toiminnalliset harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Hakuohjeet

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy alta.

Hakuaika koulutukseen alkaa perjantaina 15.3. ja päättyy maanantaina 1.4.2019.

Valintakriteerit

Koulutuksen osallistujat valitaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • motivaatio
 • yhteiskuntatuntemus ja asenne kotoutumiseen
 • tasapainoinen elämäntilanne ja henkilökohtaiset ominaisuudet
 • kielitaito
 • taustataho tai suunnitelma ryhmän perustamiseksi

 

Toivomme, että kaikki hakijat tutustuvat tarkempiin valintakriteereihin ennen hakemuksen lähettämistä.

Valintamenettely

Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin mahdollisimman pian hakemuksen saatuamme.
Arvioimme jokaisen hakijan kohdalla erikseen tarvetta videovälitteiseen haastatteluun.

Koulutus järjestetään, jos kriteerit täyttäviä hakijoita on vähintään kuusi. Koulutukseen valitaan enintään 15 osallistujaa. Pyrimme ilmoittamaan valinnoista kaikille hakeneille 2. huhtikuuta mennessä.

Lisätietoja koulutuksesta:

Petri Komulainen

Vertaistoiminnan suunnittelija

045 120 9036

petri.komulainen(at)pakolaisapu.fi

 

HAE TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN