Työpaikkailmoitus: Kaksi paikkaa auki Suomi-Syyria Ystävyysseurassa

Suomi-Syyria Ystävyysseura ry etsii kahta määräaikaista työntekijää Helsinkiin: 2 kokopäiväistä työntekijää STEA:n Siltoja vanhemmille -projektiin ajalle 1.3.2019–28.2.2020.

 

Pyydämme lähettämään ansioluettelon ja vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen info@ssys.fi 10.2.2019 klo 23.59 mennessä. Mainitse sähköpostin otsikkokentässä hankkeen nimi.

Haastattelut pidetään viikolla 8

Hanke on tarkoitettu arabiankielisille, oppivelvollisuuskoulun 1–9-luokilla olevien lasten vanhemmille. Heidän näkemyksensä lasten kasvattamisesta ja opettamisesta voi poiketa suurestikin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Hanke toimii tämän kuilun täyttämiseksi välittäjänä, auttaen kummankin osapuolen välisessä yhteydenpidossa ja edistäen arabitaustaisten vanhempien ymmärrystä suomalaisesta oppivelvollisuuskoulutuksesta.

Projektityöntekijöiden tehtävät:
• Hankkeen suunnitteluun ja kokouksiin osallistuminen, käytännön toteutuksesta vastaaminen
• Ohjausryhmän kokoukset: esityslistan luominen, kokousvalmistelut, toimintaraportointi ohjausryhmälle, kokousten sihteerinä toimiminen
• Yhteydenpito maahanmuuttajajärjestöihin yhdessä, jalkautuminen järjestöjen tilaisuuksiin
• Hankkeen koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen
• Hankkeen materiaalien tuottaminen
• Hankkeen viestintään liittyvät tehtävät: tiedotteiden luominen ja mediasuhteiden ylläpito
• Hankkeeseen liittyvien tilastotietojen kerääminen ja tilastointi
• Muissa toimisto- ja projektitehtävissä avustaminen

Vaatimukset:
Projektityöntekijältä edellytetään tehtävään sopivaa koulutusta ja/tai työkokemusta, erityisesti STEA-projektien kanssa, maahanmuuttokentällä ja/tai kansalaisjärjestöjen parissa, kykyä itsenäiseen työhön, vahva aloitekyky, tietämystä Suomen poliittisesta järjestelmästä ja yhteiskunnan ja varsinkin opetuksen toiminnasta, sujuvaa suomen kielen taitoa, interkulttuurisia taitoja, hyviä tietoteknisiä taitoja (perustietoa tai -kokemusta verkkosivun hallinnasta) sekä kokemusta monikulttuurisesta työyhteisöstä. Aiempi työkokemus maahanmuuttajien parissa työskentelystä, hyvät kontaktit monikulttuuriseen järjestökenttään, esitteiden tekemisen taito sekä laaja ja monipuolinen kielitaito katsotaan eduksi. Projektityöntekijällä joustavuutta työaikojen suhteen (ilta- tai viikonlopputapahtumia noin 1-4 kertaa kuukaudessa).
Työ alkaa 1.3.2019

SUOMI-SYYRIA YSTÄVYYSSEURA RY
Perustettu v. 2010, seura tarjoaa maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa neuvontaa ja toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen erilaisten viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.