Tuntityö: Etsimme somalin- ja arabiankielistä arvioijaa

Etsimme yhtä somalin- ja yhtä arabiankielistä henkilöä toteuttamaan hankearviointia kevään 2019 aikana.
Työtunteja tehtävästä kertyy yhteensä 20 tuntia/arvioija.

Henkilöt arvioivat itsenäisesti somalin- ja arabiankielistä vertaisryhmätoimintaa, jonka kaikki osallistujat ovat naisia. Kohderyhmästä johtuen arvioijien tulee olla naisia.
Arviointi tarkoittaa vertaisryhmän havainnointia ja sen raportointia.
Somalinkielisen arvioijan tulee osata suomea/englantia ja erinomaisesti somalia.
Arabiankielisen arvioijan tulee osata suomea/englantia ja erinomaisesti arabiaa.
Toivomme, että arvioijilla on myös kokemusta vertaisryhmän ohjaamisesta.
Vertaisryhmät tapaavat arkisin klo 9-16 välisenä aikana. Havainnointikäynnit tulee pystyä toteuttamaan päivisin kevään 2019 aikana.

Työpanos jakautuu seuraavasti sekä somalin- että arabiankielisissä ryhmissä:
• Perehdytys arviointiin 2h
• Havainnoinnit ryhmissä (yhteensä 4 ryhmäkertaa) 12h
• Muistiinpanot ryhmien jälkeen 3h
• Suullinen raportointi Pakolaisavulle 3h

Palkkio on 17€/h. Arviointi toteutetaan yhteistyössä Pakolaisavun Kasvokkain-toiminnan kanssa.
Yhteydenotot 17.2.2019 mennessä:
hanna.rantala[at]pakolaisapu.fi