Tulevaisuuspaja – itsetuntemusta, itseluottamusta ja tietoa kotoutuvalle opiskelijalle

Elämän taitoskohdat ovat jännittävää ja toisaalta myös vaikeiden valintojen aikaa. Taitoskohtiin kuuluu myös opiskelu- ja työelämään siirtyminen. Askeleet kohti ammattitaitoa ja työidentiteettiä ovat isoja, ja monista opiskelijoista voi tuntua, että askeleet tulevat liian nopeasti. Mitä minä haluan tehdä ammatikseni? Millainen tulevaisuus on edessäni?

Erityisesti tilanteessa, jossa oma elinympäristö ja sosiaaliset verkostot ovat menneet hiljattain uusiksi, moni kaipaa tukea näiden tärkeiden päätöksien tekemiseen. Oppilaitosten rooli on tarjota erilaisia vaihtoehtoja ja tukea opiskelijaa kohti hänelle sopivaa valintaa. Ennen valinnan tekemistä opiskelija tarvitsee sopivasti itsetuntemusta, rohkeutta ja tietoa erilaisista vaihtoehdoista. Suomen Pakolaisapu on koonnut oppilaitoksille, opettajille, kuraattoreille ja vertaisohjaajille vapaaseen käyttöön tätä varten Tulevaisuuspaja-vertaisryhmäpaketin.

Tavoitteellisen ja suunnitelmallisen vertaisryhmän kautta opiskelija voi ohjatusti vahvistaa itsetuntemustaan, saada itseluottamusta ja sosiaalisia verkostoja sekä oman tulevaisuuden suunnitteluun liittyvää yhteiskunta- ja työelämätietoa ja -taitoja. Näiden kautta ihmiselle usein herää halu toimia ja edistää aktiivisesti omaa tulevaisuuttaan. Tulevaisuuspaja-ryhmissä tätä kaikkea tavoitellaan muun muassa seuraavien teemojen avulla:

 • Itsetuntemus
 • Arvot ja moraali
 • Vapaaehtoistyö
 • Oikeudet ja velvollisuudet
 • Ennakkoluulot ja rasismi
 • Sosiaalisten verkostojen vahvistaminen
 • Sosiaaliset taidot ja työelämä
 • Ammatinvalinta ja työelämä
 • Vertaistarinan kuuleminen
 • Kotoutumiskaari
 • Unelmat ja tulevaisuus

 

Tulevaisuuspaja toimii avaimet käteen -periaatteella, eli kaikki tarvittava tieto löytyy paketista. Esimerkiksi jokaiselle ryhmätapaamiselle on oma käsikirjoitus ja tarvittavat materiaalit löytyvät paketista. Tulevaisuuspajan materiaaleja voi käyttää vapaasti joko kokonaisuudessaan tai vain joitakin osia siitä.

Tutustu Tulevaisuuspaja-pakettiin

Haluamme kiittää Stadin ammattiopistoa, Ammattiopistoa Liveä ja Riveriaa erinomaisesta yhteistyöstä Tulevaisuuspaja-ryhmien pilotoinnissa syksyllä 2017.