Ryhmätoimintaa etäisyyksistä välittämättä – vertaistoimintaa videoyhteydellä

Uuteen maahan muuttanut kohtaa usein monenlaisia haasteita, ja elämän rakentaminen muuttuneessa tilanteessa voi tuntua haastavalta. Vertaisryhmätoiminta antaa mahdollisuuden vastavuoroiselle kokemusten ja ajatusten vaihdolle, jossa kotoutujat voivat keskustella samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa ja saavat samalla faktatietoa vertaisohjaajiltaan. Kuntoutussäätiön syksyllä 2018 toteuttaman ja Pakolaisavun tilaaman epämuodollista vertaistukea koskettavan selvityksen mukaan omakielinen opastus ja muiden kuin Suomessa syntyneiden suomeksi antama opastus edistää asioiden sisäistämistä. Haastateltavista yksi muotoilikin: ”Paras apu tulee vertaistuen kautta.” Kasvokkaista vertaistukea on kuitenkin hankala saada, jos esimerkiksi samaa kieltä puhuvia ihmisiä ei asu lähistöllä.

 

Suomen Pakolaisapu toteutti syksyllä 2018 tietopohjaisia vertaisryhmiä, jotka toimivat videoyhteydellä. Ryhmien osallistujat asuivat Porissa ja Pudasjärvellä ja ryhmien ohjaajat toimivat Helsingistä käsin. Ryhmät toteutettiin yhteistyössä Irakin Naisten Yhdistys ry:n sekä Pudasjärven ja Porin kaupunkien kanssa.

 

Videoyhteydellä toimiva vertaisryhmä on hyvä ratkaisu tilanteessa, jossa paikkakunnalla ei ole riittävästi samaa kieltä puhuvia kotoutujia tai muutoin sopivaa ryhmää vertaistoiminnan näkökulmasta, kotoutujille sopivaa vertaisohjaajaa tai riittävää osaamista ja resursseja kotoutumista edistävän vertaistoiminnan toteuttamiseen. Etänä kokoontuvat vertaisryhmät voivat toimia myös tilanteissa, joissa kohderyhmän kynnys avautua oman elämän haasteista omalla paikkakunnalla on korkea. Monille vertaistoimintaa toteuttaville organisaatioille taas valtakunnallinen kohderyhmän tavoittaminen ja uusille paikkakunnille jalkautuminen saattaa olla haasteellista. Etävertaisryhmät ovat tapa tuoda yhteen kotoutumisen parissa työskenteleviä valtakunnallisesti, hyödyntää eri toimijoiden asiantuntemusta sekä tarjota kotoutumista edistävää vertaistoimintaa sitä kaipaaville ympäri Suomen.

 

 

”Minusta tuntui, että olette lähellä”

Etäryhmän osallistuja, joulukuu 2018.

 

 

Kokemuksiemme mukaan myös videoyhteydellä toteutetussa ryhmässä on mahdollista saavuttaa luottamuksellinen ilmapiiri, jossa voidaan keskustella haastavistakin aiheista. Kokemuksiimme pohjaten teimme oppaan videoyhteydellä toimivien vertaisryhmien järjestämisestä. Etävertaisryhmät – Vertaistoimintaa videoyhteyden välityksellä -opas on tarkoitettu kaikille kotoutumista edistävästä vertaistoiminnasta kiinnostuneille toimijoille. Lue meidän suosituksemme siitä, miten videoyhteydellä toimivaa vertaisryhmää kannattaa suunnitella ja toteuttaa.