Ny handbok för vägledare av kamratstödsgrupper

12/10/2021 11:05 f m

Finlands Flyktinghjälp har släppt ut en ny handbok för vägledare,
som stöder invandrare med hjälp av kamratstödsgrupper.
Flyktinghjälpen har utvecklat integrationsfrämjande kamratstödsgrupper sedan 2001.

Handbokens innehåll

Handboken innehåller information om termer kring
integrationsfrämjande kamratstödsverksamhet och dess teoretiska referensram.
Handboken ger information om hur man planerar och vägleder en kamratstödsgrupp
samt om vägledarens roll och ansvar.
Handboken tar också upp typiska utmaningar som kan uppstå
i vägledningen av kamratstödsgrupper och ger konkreta tips för hur dessa kan lösas.

Nyttan för vägledarna

Handboken bidrar med teoretisk basinformation om kamratstödsverksamhet.
Genom att läsa handboken kan man undvika de värsta fallgroparna
i planeringen och vägledningen.
Handboken stöder vägledaren i hens arbete och är bra för att
fräscha upp sin kunskap då man planerar och vägleder en grupp.
Flyktinghjälpen rekommenderar dock att man deltar i en vägledarkurs
för att öka sin sakkunskap, få öva vägledning i praktiken och
få feedback som stöder en att leda en kamratstödsgrupp framgångsrikt.

Olika versionerna av handboken

Handboken har publicerats på finska, engelska och svenska.
I slutet av året släpper Flyktinghjälpen även ut en version på arabiska.

LÄS OCH LADDA NER DEN SVENSKSPRÅKIGA VERSIONEN

LÄS OCH LADDA NER DEN FINSKSPRÅKIGA VERSIONEN

LÄS OCH LADDA NER DEN ENGELSKSPRÅKIGA VERSIONEN

Du hittar alla versionerna på vår webbsida i delen
”Tukea organisaatioille > Julkaisuja vertaistoiminnasta”.
Nästa år skapar vi en särskild svenskspråkig del på denna sajt
och tillägger handboken på den.

Vill du ha ett tryckt exemplar av handboken?
Skicka då e-post till: petri.komulainen@pakolaisapu.fi.

Tack till utvecklarna av kamratstödsverksamheten

Flyktinghjälpen vill tacka alla personer som deltagit i
utvecklandet av kamratstödsverksamheten i dessa 20 år.
De är vägledare, VeTo-nätverkets medlemmar och
Flyktinghjälpens nuvarande och tidigare personal.

Mer information:
Petri Komulainen, vertaistoiminnan suunnittelija
petri.komulainen(at)pakolaisapu.fi
045-120 9036

Pakolaisavun juhlavuosilogo