Moninainen vertaistoiminta

Miten moninaisuus näkyy teidän vertaistoiminnassanne? Suomalainen väestö on 2020-luvulla yhä monikulttuurisempi. Vuoden 2019 vuoden lopussa Suomessa asui 351 721 ulkomailla syntynyttä henkilöä (Tilastokeskus / Väestörakenne 2020). Ulkomailla syntyneiden määrä on suurinta pääkaupunkiseudulla, jossa esimerkiksi Helsingissä vuoden 2020 alussa noin 15 prosenttia väestöstä on syntynyt Suomen ulkopuolella.

Kun katsomme maahanmuuton tilastoja Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, voidaankin väittää, että Suomeen muuttaneiden henkilöiden lisäksi myös Suomessa syntyneet ovat uudessa tilanteessa. Osalle kielten ja kulttuuristen tapojen moninaisuus voi tuntua vieraalta tai vaikeasti lähestyttävältä. Myös vertaistoiminnan kentällä saatetaan ajatella, ettei oma ammatillinen osaaminen ole riittävää myös maahanmuuttaneiden palvelemiseksi. Miten järjestää toimintaa ja ohjata ryhmää, missä osallistujilla on erilaista kieliosaamista, taustoja ja kokemuksia? Väestö monimuotoistuu ja toimijoiden on osattava muuttua sen mukana. Miten tehdä se niin, että jokaisen palveluita tarvitsevan, Suomessa syntyneen ja Suomeen muuttaneen, on hyvä tulla mukaan toimintaan?

Me haluamme tukea työllämme muita vertaistoimijoita oman työnsä toteuttamisessa myös maahanmuuttaneiden parissa. Näemme vertaistoiminnan yhtenä käytännön ratkaisuna järjestää toimintaa, jossa ihmiset voivat syntyperästään riippumatta kokoontua yhteen heitä yhdistävän aiheen äärelle. Erilaiset ihmissuhteet, sairaudet ja uudet elämäntilanteet koskettavat meitä kaikkia, taustasta riippumatta.

Tässä videossa saat vinkkejä moninaisen vertaistoiminnan järjestämiseen. Videolla esiintyvät Miessakit ry:n, Nuoret Lesket ry:n, Suomen NNKY-liiton sekä Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n asiantuntijat, vertaisohjaajat ja toiminnan osallistujat.

Moninaisuuden huomioiminen vertaistoiminnassa madaltaa kaikkien kynnystä osallistua. Samalla organisaation asiantuntemus kasvaa ja vertaistoiminnasta tulee yhä laadukkaampaa. Yhdenvertaisuus on yksi suomalaisen yhteiskunnan kulmakivistä. Tuletko mukaan muutokseen?

 

 

Blogin kirjoittaja, Heli Tikkanen, on vertaistoiminnan suunnittelija ja tiimivastaava ja VeTo-verkoston koordinaattori. Jos kiinnostuit moninaisen vertaistoiminnan tavoitteellisesta kehittämisestä, ota yhteyttä: HELI.TIKKANEN@PAKOLAISAPU.FI.

Haluatko oppia lisää moninaisesta vertaistoiminnasta ja tavata alan asiantuntijoita? Tule mukaan verkkotapahtumaan Vertaisuuden voima – VeTo-tapahtuma 2021 ja Pakolaisavun vertaistoiminta 20-vuotta.

Pakolaisavun juhlavuosilogo