3.1 Tukea sisältöjen suunnitteluun

Toiminnan sisältöjen suunnittelu

Jokaisella toiminnalla on alku ja loppu. On tärkeää, että olet suunnitellut vertaistoimintaa jo ennen ryhmäkauden käynnistymistä. Huolellinen suunnittelu selkeyttää työskentelyä ja auttaa saavuttamaan toiminnalle asetetut tavoitteet. Sinun tulee kuitenkin huomioida osallistujien tarpeet ja olla valmis muokkaamaan ohjelmaa niiden mukaan.

Mieti ennen toimintakautta, millaista ohjaamista osallistujat tarvitsevat. Jos toiminnan tavoitteena on esimerkiksi edistää kotoutumista, huolehdi siitä, että osallistujat oppivat tuntemaan paikalliset palvelut ja tietävät, mistä tieto löytyy. Mieti myös, miten saat osallistujat keskustelemaan ja jakamaan omia kokemuksiaan ja vahvistamaan sosiaalisia verkostoja.

Stadin aikuisopiston Kyky I -hanke on tuottanut erinomaisen oppaan ryhmien suunnittelua varten. Oppaassa kerrotaan mm. miten valmistelet asiantuntijavieraat puhumaan ryhmissäsi. Saat myös yksityiskohtaisia esimerkkejä ryhmäkertojen suunnitteluun.

Lataa Ensiaskeleita-opas

Suomen Pakolaisavun Kasvokkain-toiminta on tuottanut paketin kotoutuvien opiskelijoiden ryhmien ohjaamisen.

Lataa Tulevaisuuspaja-paketti

ELY-keskuksen Kotona Suomessa ESR-hanke on koonnut yhteen tiedostoon monikielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä materiaaleja maahanmuuttajille. ELY-keskus päivittää tiedostoa tarpeen tullen. Voit hyödyntää näitä materiaaleja ja videoita vertaisryhmissä.

Lataa Monikielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä materiaaleja maahanmuuttajille -tiedosto