3.1 Miten suunnittelet toiminnan sisällöt?

Miten suunnittelet toiminnan sisällöt?

Jokaisella toiminnalla on alku ja loppu. On tärkeää, että olet suunnitellut vertaistoimintaa jo ennen ryhmäkauden käynnistymistä. Huolellinen suunnittelu selkeyttää työskentelyä ja auttaa saavuttamaan toiminnalle asetetut tavoitteet. Sinun tulee kuitenkin huomioida osallistujien tarpeet ja olla valmis muokkaamaan ohjelmaa niiden mukaan.

Mieti ennen toimintakautta, millaista ohjaamista osallistujat tarvitsevat. Jos toiminnan tavoitteena on esimerkiksi edistää kotoutumista, huolehdi siitä, että osallistujat oppivat tuntemaan paikalliset palvelut ja tietävät, mistä tieto löytyy. Mieti myös, miten saat osallistujat keskustelemaan ja jakamaan omia kokemuksiaan ja vahvistamaan sosiaalisia verkostoja.

Stadin aikuisopiston Kyky I -hanke on tuottanut erinomaisen oppaan ryhmien suunnittelua varten. Oppaassa kerrotaan mm. miten valmistelet asiantuntijavieraat puhumaan ryhmissäsi. Saat myös yksityiskohtaisia esimerkkejä ryhmäkertojen suunnitteluun.

Lataa Ensiaskeleita opas.

Suomen Pakolaisavun Kasvokkain-toiminta on tuottanut rungon nuorille suunnattujen ryhmien ohjaamisen.

Lataa Tulevaisuustyöpaja