3.2 Miten sitoutat osallistujat?

Miten sitoutat osallistujat?

Vertaistoiminta voi olla toimintamuotona monelle outo ja tuntua vieraalta. Se, miten kerrot vertaistoiminnasta on tärkeää. Mieti, miten kuvailet toimintaa ja saat osallistujat kiinnostumaan siitä. Erityisen tärkeää on, että toiminta vastaa osallistujien tarpeita ja on heille mieluista. Tuo selkeästi esille, mitä hyötyä ryhmästä on. Joskus sitouttamisessa voi auttaa todistus, jonka voi saada aktiivisen ryhmään osallistumisen kautta.

Osallista osallistujat ryhmän suunnitteluun. Anna heille mahdollisuus vaikuttaa ryhmän teemoihin ja esimerkiksi vierailukohteisiin. Tällöin he kokevat ryhmän vahvemmin omakseen ja tulevat aktiivisesti tapaamisiin.

Ohjaajana sinun täytyy tuoda vahvasti ja usein esiin, että jokainen osallistuja on tärkeä. Ohjaajan hymy, aktiivinen kuuntelu ja sopiva katsekontakti vahvistavat osallistujan oloa hyväksytyksi tulemisesta. Kun ryhmäkausi on edennyt alkuvaiheen ohi, voit antaa pieniä vastuita niille osallistujille, jotka ovat valmiita ottamaan vastuuta omien vahvuuksiensa mukaan.