3.3 Vertaistoiminnan lopettaminen

Vertaistoiminnan lopettaminen

Lopetukseen on hyvä panostaa ja sille tulee varata riittävästi aikaa. Osallistujien valmistaminen toiminnan päättymiseen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin. Ohjaajan tehtävänä on antaa palautetta ja tunnustusta osallistujille. Aikaa tulee varata myös toiminnan arvioinnille: mitä on opittu, mitä ryhmä on merkinnyt ryhmäläisille ja miten tyytyväisiä ryhmäläiset ovat omaan panokseensa.

Kepeli-hanke on kehittänyt erilaisia arviointimenetelmiä, joiden avulla osallistujat voivat arvioida oppimisprosessiaan.

Tutustu Kepelin arviointimenetelmiin.

Suomen Pakolaisapu on kehittänyt havainnointilomakkeen, jota voit käyttää arvioinnin työkaluna ryhmäkauden aikana ja lopussa.
Tämä arviointilomake on luotu ohjaajan ja organisaation tueksi erityisesti vertaistukea painottaviin ryhmiin.

Havainnoimalla voidaan saada erilaista tietoa kuin kysymällä ryhmäläisiltä suoraan. Havainnointi on hyvä keino ilmentää ryhmän kehitystä ryhmäkauden aikana. Havainnointi on kokonaisvaltaista, ja se kohdistuu sekä puheisiin, elekieleen että toimintaan. Havainnoinnin avulla saadaan kokonaisvaltaisempi kuva ryhmäkehityksestä sekä osallistujien kehityksestä ryhmän jäseninä.

Havainnointilomake (vertaistukiryhmä)