3.3 Vertaistoiminnan lopettaminen

Vertaistoiminnan lopettaminen

Lopetukseen on hyvä panostaa ja sille tulee varata riittävästi aikaa. Lopettaminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin. Ohjaajan tehtävänä on antaa palautetta ja tunnustusta osallistujille. Aikaa tulee varata myös toiminnan arvioinnille: mitä on opittu, mitä ryhmä on merkinnyt ryhmäläisille ja miten tyytyväisiä ryhmäläiset ovat omaan panokseensa.

 

Kepeli-hanke on kehittänyt erilaisia arviointimenetelmiä, joiden avulla osallistujat voivat arvioida oppimisprosessiaan.

Tutustu Kepelin arviointimenetelmiin.

 

Suomen Pakolaisapu on kehittänyt arviointilomakkeen, jota voit käyttää arvioinnin työkaluna ryhmäkauden lopussa. Tämä arviointilomake on teetetty ohjaajan ja organisaation tueksi erityisesti vertaistukea painottaviin ryhmiin.

Havainnointilomake (vertaistukiryhmä)