2.5 Vertaisohjaajan valinta

Vertaisohjaajan valinta

Kotoutumista edistävässä vertaistoiminnassa on tärkeää, että ohjaaja on omassa kotoutumisprosessissaan pidemmällä kuin toiminnan osallistujat.

VeTo-verkosto on laatinut vuonna 2017 vertaisohjaajan kriteerit, jotka on suunniteltu auttamaan sinua vertaisohjaajien valinnassa.

Lataa Vertaisohjaajan kriteerit

Mikäli valitsemasi henkilö ei ole käynyt koulutusta, suosittelemme ohjaamaan hänet vertaisohjaajan koulutukseen. 

Vertaisohjaajakoulutus

Voit myös hyödyntää ohjaajan valinnassa vertaistoimijapankkia. Kaikki pankkiin rekisteröityneet ohjaajat ovat sitoutuneet vertaisohjaajan eettisiin ohjeisiin.

Vertaisohjaajapankkiin

Kannustamme organisaatioita tekemään aina kaikkien ohjaajiensa kanssa ohjaajasopimukset, vaikka ohjaajat olisivat vapaaehtoisia. Suomen Pakolaisapu on luonut sopimuspohjan, jota organisaatiot voivat vapaasti hyödyntää ja muokata omien tarpeidensa mukaan.

Ohjaajasopimuspohja